23:42 Мухаммад Содик

Сўнгра улардан кейин бошқа аср авлодларини пайдо қилдик. [i]

  1. Яъни, қиссаси келтирилган ўша қавмдан кейин бошқа турли қавмларни дунёга келтирдик. []

Обсуждение закрыто.